מכשור מדעי

חדשות

חדש מחברת FOSS לתחום המחלבות

מכשירים חדשים של חברת FOSS לתחום המחלבות
BACSOMATIC:
 
BacSomatic is a rapid, affordable and automated solution for determining hygienic quality of in-coming raw milk. Easy to use IBC and SCC measurement in the same sample test
http://www.agentek.co.il/catalog.php?id=5407
DAIRYSCAN
Small, handy and easy-to-use CHEESE analyzer is aimed especially at small/Mid cheese makers, Fast and accurate Fat and Moisture testing
http://www.agentek.co.il/catalog.php?id=5412